Puunhoito

Oikeanlaiset puunhoitotoimenpiteet oikeaan aikaan

Puunhoito puun omaa biologiaa kunnioittaen pidentää puun elinikää ja vahvistaa sen elinvoimaisuutta.

Kuntoarvionnin pohjalta tehtyjen puunhoitotoimenpiteiden avulla puun rakenteelliseen kestävyyteen ja elinvoimaisuuteen voidaan vaikuttaa merkittävästi.

Puunhoitotoimenpiteet tehdään aina yksillöllisesti. Tarpeellisia puunhoitotoimenpiteitä ovat esimerkiksi latvuksen rakennekehitys- ja hoitoleikkaukset.

Hoitotoimenpiteissä olennaisinta on tehdä ne oikeaan aikaan suhteessa kunkin puun yksilölliseen biologiaan. Puunhoidolla lievennetään ihmisen ja asutuksen aiheuttamia ongelmia puun kasvussa.

Miksi puunhoito on tärkeää teettää ammattimaisella arboristilla?

Rakennetussa ympäristössä puu tarvitsee asianmukaista hoitoa, jotta se voi hyvin ja pääsee kasvamaan turvallisesti.

Arboristi osaa arvioida ja toteuttaa tarvittavat toimenpiteet jo puun nuoresta iästä lähtien, jolloin puulla on parhaat lähtökohdat pysyä elinvoimaisena pidempään.

Puun elinkaaren mukaisilla huoltotoimilla varmistetaan myös ettei puu aiheuta vaaraa kasvuympäristössään. Puunhoito aloitetaan tekemällä nuorelle puulle rakenneleikkauksia, joilla ohjaillaan sen kasvua omassa elinympäristössään.

Puunhoitotoimenpiteillä pyritään ohjaamaan puun kasvua esimerkiksi poispäin rakennuksista ja liikenneväyliltä. Oikeaan aikaan tehdyt nuoren puun rakenneleikkaukset vähentävät puun leikkuutarvetta vanhempana.

Vanhemmille puille voidaan tehdä tehdä tarvittaessa latvuksen piennnysleikkauksia, joiden ansiosta se saadaan pidettyä elinympäristössään turvallisena pidempään. Joskus vanhaan puuhun voi syntyä myös haaraliitoksia, joiden repeämistä voidaan harkinnan mukaan ehkäistä tukemalla puuta.

Ammattimainen puunhoitotekniikka ei aiheuta puulle ylimääräistä rasitusta

Taitava arboristi tekee tarvittavat puunhoitotoimenpiteet minimoimalla puulle aiheutuvan rasituksen hoitotoimenpiteiden yhteydessä.

Asianmukaista kiipeilytekniikkaa käyttäen huoltotoimenpiteet on mahdollista tehdä vahingoittamatta puuta. Tarvittaessa apuna voidaan käyttää myös nosturiautoa, mikäli se mahtuu puun kasvutontille.

Me arvioimme aina parhaan tekniikan tapauskohtaisesti puun biologian ja kasvuympäristön huomioon ottaen.

Ota yhteyttä!

Jos kaipaat ammattimaista puunhoitoa, olemme palveluksessasi Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla.
Löydät yhteystietomme täältä.

Arboristilla teetetty puunhoito auttaa:

  • Omakoti- ja paritalojen pihapiirien puuston turvallisen ja elinvoimaisen kasvun edistämiseen
  • Mökkien pihapiirien ja metsäalueiden puuston turvallisen ja elinvoimaisen kasvun edistämiseen
  • Kerrostalojen ja kaupunkiympäristön puuston turvallisen ja elinvoimaisen kasvun edistämiseen
  • Huonokuntoisten, vanhojen ja arvokkaiden puiden säilyttämiseen elinympäristössään
  • Puiden kasvun suunnan ohjailuun poispäin rakennuksista ja liikenneväyliltä
  • Ahtaaksi käyvässä kasvutilassa puiden latvuston pienentämiseen

Pyydä tarjous puunhoidosta!

Kerromme mielellämme lisää ammattilaisten tuottamista arboristipalveluistamme. Ota rohkeasti yhteyttä ja kerro kuinka voimme olla avuksi.